Upplýsingar um bið eftir þjónustu

Umboðsmaður barna starfar samkvæmt lögum um umboðsmann barna nr. 83/1994 og hefur það hlutverk að standa vörð um hagsmuni, þarfir og réttindi barna. Liður í því er að afla og miðla gögnum og upplýsingum um aðstæður barna og stöðu tiltekinna hópa barna í samvinnu við ýmsa aðila. 

Umboðsmaður barna kallar reglulega eftir upplýsingum um fjölda barna sem bíða eftir þjónustu hjá ýmsum aðilum til að gefa raunhæfa mynd af stöðunni hverju sinni.

Upplýsingum var fyrst safnað í árslok 2021 og eru þær birtar nú í fjórða sinn. Upplýsingar frá Sjúkratryggingum Íslands um bið barna eftir þjónustu talmeinafræðinga er frá því í desember 2021.

Bið eftir þjónustu

Tölur uppfærðar 26. febrúar 2024. 

 

Skýrsla um samanburð á milli ára.

Barna- og fjölskyldustofa (áður barnaverndarstofa)

Febrúar 2024 Fjöldi barna Meðalbiðtími (dagar)

Fjöldi barna sem hafa beðið lengur en 3 mánuði

Stuðlar, meðferðardeild1 7 66 2
Stuðlar, neyðarvistum2 0 0 0
MST3
31 61 5
Styrkt fóstur4 2 15
 Lækjarbakki5 0 0 0
 Bjargey6 1 57 0
 SÓK7  -

 

1 Meðaltími frá umsókn að innskrift, frá 1. september 2023 til 31. janúar 2024 var 89 dagur (9
börn, þar af voru 3 börn sem biðu lengur en 3 mánuði á tímabilinu). Dagsetning
umsóknar miðast við frá því að umsókn berst með öllum nauðsynlegum fylgigögnum.
Umsóknir eru teknar fyrir á vikulegum samráðsfundum. Í einhverjum tilfellum er óskað
eftir ákveðnum innskriftardögum, ekki fyrsta mögulega degi.

2 Rýmum á lokaðri deild Stuðla var fjölgað undir lok ársins 2018 úr 6 í 8 til að bregðast við
endurteknum frávísunum vegna plássleysis. Síðan þá hefur engum börnum verið vísað frá
lokaðri deild Stuðla. 

3 Miðað er við frá því umsókn berst Barna- og fjölskyldustofu. Meðalbiðtími í málum sem hófu
meðferð frá 1. febrúar 2023 til 1. febrúar 2024, voru 99 dagar. Af 151 málum sem hófu
meðferð á tímabilinu, biðu yfir 70 börn lengur en 3 mánuði eftir þjónustu. Vert er að
nefna að biðtími getur lengst í sumum málum þar sem umsókn berst að vori og meðferð
hefst ekki fyrr en að hausti, t.d. þar sem skólavandi er mikill og í samráði við
fjölskylduna er talið betra að hefja meðferð þegar skólinn byrjar að hausti. Í einstaka
tilvikum getur lengd biðtíma orsakast af aðstæðum hjá fjölskyldum og barnavernd óskar
eftir því að beðið sé með að meðferð hefjist.Þegar umsókn berst um MST þurfa
teymisstjórar að fara ásamt starfsmanni barnaverndarþjónustu í heimsókn til fjölskyldu til
að kynna MST og meta nánar vanda barns út frá viðmiðum MST. Tími frá því umsókn
berst og að umsókn er samþykkt er að meðaltali 30 dagar. Í MST starfa 3 teymi með
fjórum meðferðaraðilum hvert. Teymin geta haft um 48-60 mál í meðferð hverju sinni
fyrir utan sumarleyfistímann. Umsóknir sem koma inn að vori gætu þurft að bíða lengur.
Meðferðartíminn í MST er að jafnaði 3-5 mánuðir, meðalmeðferðartími í MST hefur
verið um 4 mánuðir. 

4 Síðastliðið árið, 1. febrúar 2023 til 1. febrúar 2024, bárust alls 55 umsóknir um styrkt fóstur, þar af voru 46 umsóknir samþykktar, en öðrum ýmist synjað eða dregnar til baka. Börn á biðlista eftir fósturheimili eru í dag tvö. Meðaltímalengd þeirra á biðlistanum er 15 dagar. Á tímabilinu hefur meðalbiðtími mála frá umsókn þar til barn fer á fósturheimili verið 29 dagar en 23 dagar frá því að umsókn er samþykkt. Þá er mikilvægt að árétta að ekki er um eiginlega biðlista að ræða í styrktu fóstri. Ferlið fer þannig fram að sótt er um styrkt fóstur og þá hefst vinna við að finna fósturforeldra sem henta þörfum barnsins.

5 Eins og er bíður ekkert barn eftir samþykki umsóknar. Á tímabilinu 1. ágúst 2023 til 30. janúar

 

 

 

 

2024 bárust alls 4 umsóknir, þrjár voru samþykktar en einni neitað. Meðalbiðtími eftir
samþykki umsóknar voru 16 dagar. Þá má nefna að bið eftir úrræði er stundum á
forsendum barns til að leyfa góðan undirbúning fyrir úrræðið, ekki síst yfir sumarmánuði.

6 Bjargey opnaði 1. júní 2022. Á tímabilinu 1. febrúar 2023 til 30. janúar 2024 bárust alls 8
umsóknir. Á tímabilinu var meðal biðtími frá því að fullbúin umsókn barst og þar til hún
var samþykkt 52,9 dagar.

7 Sálfræðiþjónusta vegna óviðeigandi kynhegðunar (SÓK) er úrræði Barna- og fjölskyldustofu
fyrir börn allt að 18 ára aldri sem sýna óviðeigandi eða skaðlega kynhegðun. Þjónustan er
í höndum teymis sálfræðinga sem sérhæfa sig á þessu sviði og hafa náið samstarf sín á
milli. Ekkert barn bíður eftir samþykki umsóknar. Meðalbiðtími í málum sem hófu
meðferð frá 1. febrúar 2023 til 1. febrúar 2024, frá umsókn til samþykkis, voru 23,7 dagar
(17 mál í heildina og spannaði frá 0 upp í 49 daga). Meðalbiðtími frá samþykkt umsóknar
til fyrsta viðtals var að meðaltali 28,4 dagar og spannaði frá 1 upp í 83 daga). Sá biðtími,
frá umsókn til samþykkis, getur verið af ýmsum orsökum, t.d. vegna þess að nauðsynleg gögn vantar. 

 

Barnahús

Febrúar 2024 Fjöldi barna Meðalbiðtími
(dagar)
Fjöldi barna sem hafa beðið lengur en 3 mánuði
Skýrslutaka* 0 0 0
Könnunarviðtal** 0 1 - 14 0
Meðferð*** 7 0 0
Flokkur 1 5 27 0
Flokkur 2 2 47 0

* Þegar beiðni um skýrslutöku berst frá héraðsdómi er strax bókaður tími sem hentar. 

** Beiðnir eru teknar fyrir vikulega og í kjölfarið haft samband við barnarvernd og bókaður tími.
Bið í könnunarviðtal er í mesta lagi 2 vikur en alla jafna styttri. 

*** Brotin eru flokkuð eftir alvarleika, frá 1-2 þar sem stysta biðin er í flokki 1.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu

Ekki er hægt að kalla fram upplýsingar úr gagnagrunni lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu um hversu lengi börn sem eru sakborningar eða brotaþolar bíða eftir fyrsta viðtali en vonir standa til að það verði hægt innan tíðar. Upplýsingar í töflunni sýna bráðabirgðatölur um fjölda barna sem eru með stöðu sakbornings eða brotaþola í kynferðisbrota- og ofbeldismálum eftir árum. 

Sakborningar - ólögráða*

  2023 2022  2021 2020 2019   2018  2017 2016 2015 
Kynferðisbrot 13 20 20 21 20 16 14 17
Ofbeldisbrot 119 127 116 102 94 100 97 75 74 

Brotaþolar - ólögráða*

   2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016  2015
Kynferðisbrot 78 86 160 64 89 53 44 72 65 
Ofbeldisbrot 129 119 136 107 104 91 109 88 109 

Geðheilsumiðstöð barna (áður Þroska- og hegðunarstöð) 

 GMB teymi - tölur frá 31.12.20 Fjöldi barna  Meðalbiðtími í mánuðum   Börn sem hafa beðið í 3+ mánuði
 Athugun vegna gruns um ADHD og athugun vegna gruns um ADHD og einhverfu  755  18  708
 Athugun vegna gruns um einhverfu 506  30  441
 Mat og ráðgjöf læknis  252 8  148
 Ráðgjafar- og meðferðarteymi  27  3  0
 Fjölskylduteymi 0-5 ára  27  3  1
 Heildarfjöldi á biðlista 1636    1220

 

Ath: Barn getur verið á bið í fleiru en einu teymi og því er samanlagður fjöldi beiðna í teymum hærri en heildarfjöldi barna á bið.

Ráðgjafar- og greiningarstöð

  Fjöldi barna á bið eftir þverfaglegri greiningu Meðalbiðtími (mánuðir) 

Fjöldi barna á bið eftir fyrstu aðkomu ráðgjafa

Fjöldi barna sem hafa beðið lengur en 3 mánuði
Yngri barna-svið 330 20 58 288
Eldri barna-svið 235 20 0 209

Barna- og unglingageðdeild LSH (BUGL)

Febrúar 2023 Fjöldi barna  Meðalbiðtími - mánuðir Fjöldi barna sem hafa beðið lengur en 3 mánuði 
Göngudeild A og B teymi 19 1,26 1

Þar af transteymi BUGL

4 1,26 0
Átröskunarteymi BUGL  3

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu

Mál er varða hag barna, barn ekki aðili máls.

Á fjölskyldusviði Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu (SMH) eru m.a. meðhöndluð erindi foreldra er varða framfærslu barna, umgengni, sambúðarslit, skilnað, skipta búsetu, forsjá, lögheimili eða utanlandsferð. Við meðferð slíkra mála kann að reyna á sáttameðferð, ráðgjöf og fleiri úrræði samkvæmt barnalögum. Þá eru einnig meðhöndluð mál sem varða hagsmuni barna á grundvelli ættleiðingarlaga og lögræðislaga.

Mál hjá SMH á grundvelli barnalaga eða hjúskaparlaga, sem hafa stofnast en bíða meðferðar, þar sem aðilar máls eiga barn eða börn sem erindi foreldra varðar eru eftirfarandi:

  Fjöldi mála er bíður meðferðar  Fjöldi barna

Meðalbiðtími í mánuðum

Fjöldi barna sem hafa beðið lengur en 3 mánuði 
Mál SMH á grundvelli barnalaga og hjúskaparlaga 442 391 4,5 178
Mál SMH á grundvelli ættleiðingarlaga 2 2 1 0

Mál SMH á grundvelli lögræðislaga

21 21 1 0
Sáttameðferð (allir sýslumenn) 108 150 3,5 24
Önnur mál sérfræðinga skv. barnalögum (allir sýslumenn) 4 6 0,5 2

Bið barna eftir þjónustu:

  • Samkvæmt 46. gr. b barnalaga 76/2003 ber sýslumanni að bregðast við ef barn missir foreldri sitt. Ber sýslumanni að kanna tengsl barns við vandamenn, veita barni og forsjáraðila tækifæri til að mæta á fund sýslumanns og veita leiðbeiningar um umgengnisrétt. Ákvæði þetta kom inn í barnalög með l. 50/2019 en ekki fylgdi fjármagn með verkefninu. Í reglugerð 1450/2021 sem tók gildi 1.1.2022 voru settar reglur um framkvæmd þjónustunnar. Mál á grundvelli 46. gr. b sem bíða meðferðar hjá SMH eru hér að neðan:

  • Samkvæmt 74. gr. barnalaga 76/2003 getur sýslumaður óskað eftir því við sérfræðing að taka viðtal við barn og gera um það skýrslu. Fjöldi slíkra beiðna og staða mála á bið eru hér að neðan. Það skal tekið fram að hér er um að ræða mál alls landsins. Biðtími er talinn frá því að mál stofnast og þar til það er tekið til meðferðar.

  • Samkvæmt 33. gr. b barnalaga 76/2003 getur barn óskað þess að sýslumaður bjóði foreldrum samtal um fyrirkomulag forsjár, lögheimlis búsetu og umgengni. 

  Fjöldi mála er bíður meðferðar Fjöldi barna

Meðalbiðtími í mánuðum

Fjöldi barna sem hafa beðið lengur en 3 mánuði
Mál skv. 46. gr. b. barna-laga 0 0 0 0
Viðtal við barn
skv. 74. gr. barnalaga
0 0 0,5 0
Samtal að frumkvæði barns, 33. gr. barnalaga  0  0  0  0

Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu

Bið eftir þjónustu sálfræðinga hjá heilsugæslustöðvum höfuðborgarsvæðisins.

  Fjöldi barna

Meðalbiðtími, dagar Fjöldi barna sem hafa beðið lengur en 3 mánuði
Börn í bið eftir þjónustu sálfræðinga 282 106 150

Heilsuskóli Barnaspítala Hringsins

  Fjöldi barna Meðalbiðtími, mánuðir Fjöldi barna sem hafa beðið lengur en 3 mánuði
Börn í bið eftir þjónustu Heilsuskólans 120 14,7 89
  • Í Heilsuskólanum er fjölskyldum kenndar aðferðir til að takast á við þyngdarstjórnun og viðhalda breytingum ásamt því að bæta lífsgæði til lengri tíma (upplýsingar teknar frá vefsíðu Heilsuskólans).

Talmeinafræðingar

  • Biðlistar talmeinafræðinga eru ekki samræmdir en Sjúkratryggingar Íslands gerðu úttekt á stöðu barna á bið hjá talmeinafræðingum í desember 2021 að beiðni heilbrigðisráðuneytisins.
  •  Flest börn á biðlistum höfðu beðið í 0-6 mánuði (30%) en um 11% höfðu verið á biðlista lengur en 2 ár, sjá neðangreinda töflu.
Desember 2021 Fjöldi barna

Fjöldi barna skráð á
fleiri en einum stað
Börn í bið eftir
þjónustu talmeinafræðinga
3701 947
Biðtími Hlutfall
0-6 mánuðir 30%
7-12 mánuðir 29%
13-18 mánuðir 17%
19-24 mánuðir 12%
Lengur en 2 ár 11%

Heyrnar og talmeinastöð Íslands (HTÍ)

HTI-fjoldi-a-bid

HTI-medalbidtimi

 

 

 

 

 

 


Hafðu samband

Póstlisti


Þetta vefsvæði byggir á Eplica