Logo Umboðsmanns barna
English Danish Russian Thai Polish

Frumvarp til laga um breyting á almennum hegningarlögum, 365. mál, heimilisofbeldi.

Skoða frumvarp til laga um breyting á almennum hegningarlögum (heimilisofbeldi), þskj. 419,
Skoða feril málsins.

Umsögn umboðsmanns barna

Nefndasvið Alþingis
Austurstræti 8-10,
150 Reykjavík


Reykjavík, 12. janúar 2006
Tilvísun: UB 0601/4.1.1

Efni: Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, 365. mál, heimilisofbeldi.


Vísað er til bréfs allsherjarnefndar Alþingis, dagsett 12. desember 2005, þar sem óskað er eftir umsögn um ofangreint frumvarp.

Undirrituð fagnar framkomnu frumvarpi og væntir þess að það verði samþykkt á hinu háa Alþingi.

Virðingarfyllst,
Ingibjörg Rafnar