Logo Umboðsmanns barna
English Danish Russian Thai Polish

Umbodsmadurbarna

Zadania Rzecznika Praw Dziecka

Działania Rzecznika Praw Dziecka mają na celu  poprawę  warunków  życia  i rozwoju dzieci i młodzieży. Rzecznik stoi na straży  praw, potrzeb i interesów najmłodszych obywateli na wszystkich polach ludzkiej aktywności - w szczególności  takich, jak stanowienie prawa. Rzecznik Praw Dziecka służy poradą prawną oraz pomaga wskazać  możliwe drogi rozwiązania problemowej sytuacji osobom zwracającym się do niego.

Rzecznik Praw Dziecka:

• jest niezależnym, pozarządowym organem władzy,
• prowadzi działalność na wszystkich  obszarach funkcjonowania prawa,
•samodzielnie wybiera sprawy do dalszego rozpatrzenia,
• posiada  prawo do zasięgania informacji i blisko współpracuje ze wszystkimi instytucjami działającymi  na rzecz dzieci,
• nie posiada władzy decyzyjnej i nie ma możliwości by użyć środków przymusu,
• Rzecznik Praw Dziecka nie  rozpatruje indywidualnych spraw
Zgodnie z prawem  za dziecko uważa się każdą istotę ludzką do osiągnięcia pełnoletności.

Jeśli macie Państwo pytania lub uwagi odnośnie praw dziecka prosimy dzwonić  pod numer telefonu  800 5999, wysłać  e-mail na ub@barn.is lub osobiście skontaktować się z naszym biurem które znajduje się na ulicy Kringlan 1, (5 piętro), 105 Reykjavik.

Kontaktując się z nami, mają Państwo prawo zachować anonimowość.

Rzecznik Praw Dziecka chce wiedzieć co myślą dzieci, jak się czują, znać opinie dzieci  na tematy które dotyczą ich i ich otoczenia.

 Umboðsmaður barna   Rzecznik Praw Dziecka
 Kringlan 1, 5. Hæð  Kringlan 1 (5 piętro)
 103 Reykjavík   103 Reykjavik
 Gjaldfrjást númer: 800-5999.    bezpłatny tel. 800-5999
 Sími: 552 8999.  tel. 552 8999
 Fax: 552 8966    fax  552 8966
 www.barn.is   www.barn.is 
 ub@barn.is      ub@barn.is

Jeśli potrzebujecie Państwo skontaktować z nami w języku polskim prosimy dzwonić pod numer telefonu:  470 4707, w języku rosyjskim:  470 4702, w języku tajskim:  470 4702, w innych językach: 470 4708.